1900 - Triest, Tergesteo e Borsa vecchia

1900 - Triest, Tergesteo e Borsa vecchia