1940 - Gasthof Tschebull

1940 - Gasthof Tschebull