1932 - Tratten an der Gail

1932 - Tratten an der Gail