1913 - Zahnradbahn mit Kahlenberg

1913 - Zahnradbahn mit Kahlenberg