1911 (+/- 1 Jahre) - Bozen, Bahnhof

um 1911 - Bozen, Bahnhof